News tags

Personal data of MOSST Payments clients is protected

2017-03-30

MOSST Payments have successfully completed the project to confirm compliance with the requirements of the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) v. 3.2. As a result of the successful certification audit of the company, a certificate of compliance with the standard was issued, which in turn implies an integrated approach to ensuring information security of payment cards.

The results of the audit are accepted by VISA and MasterCard.

"MOSST Payments is a new intensively developing payment system that brings a number of innovative payment products to the market. One of the main goals of the project is to ensure the highest level of security of payments made through the services of the system. Employees of the company together with the representatives of Compliance Control LTD have successfully solved a number of complex technological and organizational issues in the implementation of the project to meet the requirements of the PCI DSS standard. At the same time, it is necessary to note the highly qualified methodological and consulting support of the Compliance Control LTD specialists during the gap analysis phase, as well as the effective interaction of the working group and auditors, which became the basis for the success of the PCI DSS certification project, "commented Anton Medvedev, CEO of MOSST Payments.

Certification audit was carried out by specialists of Compliance Control Ltd. - one of the first in the CIS specialized organizations providing services in the field of certification for the PCI DSS standard. The auditors noted that the successful passing of the annual audit of MOSST Payments is an indicator of the high level of maturity of its processes of ensuring information security when working with payment card data.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is an international standard for the security of payment card data, established by international payment systems Visa, MasterCard, American Express, JCB and Discover.

Внутрішньодержавна платіжна система MOSST Payments успішно завершила проект з підтвердження відповідності вимогам стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) версії 3.2. У результаті успішного аудиту компанії був виданий сертифікат про відповідність стандарту, що в свою чергу підтверджує комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки платіжних карток.

Результати проведення аудиту прийняті міжнародними платіжними системами VISA і MasterCard.

«MOSST Payments – нова платіжна система, яка виводить на ринок низку інноваційних платіжних продуктів. Одна з основних цілей проекту – забезпечення найвищого рівня безпеки платежів, що здійснюються через сервіси системи. Співробітники компанії спільно з представниками компанії Compliance Control LTD успішно вирішили низку складних технологічних та організаційних питань при реалізації проекту з виконання вимог стандарту PCI DSS. Варто відзначити висококваліфіковану методологічну і консультаційну підтримку фахівців компанії Compliance Control LTD під час етапу аналізу розбіжностей, а також ефективну взаємодію робочої групи й аудиторів, що стало основою успіху проекту сертифікації за стандартом PCI DSS», – прокоментував генеральний директор MOSST Payments Антон Медведєв.

Сертифікаційний аудит був проведений фахівцями компанії Compliance Control Ltd. – однієї з перших у СНД спеціалізованих організацій, що надають послуги в області сертифікації за стандартом PCI DSS. Аудитори зазначили, що успішне проходження щорічного аудиту MOSST Payments – показник високого рівня зрілості її процесів забезпечення інформаційної безпеки при роботі з даними платіжних карток.

Нагадаємо, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – міжнародний стандарт безпеки даних платіжних карток, заснований міжнародними платіжними системами Visa, MasterCard, American Express, JCB і Discover.

Thank you! Your inquiry has been sent successfully.